FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus mechanistický

materializmus mechanistický

- materializmus, ktorý chápe svet ako súvislý systém materiálnych telies, ako systém, ktorý sa pohybuje podľa zákonov mechaniky v čase a priestore a ktorý nepotrebuje k svojej existencii ani k svojmu pohybu nijaké nadprirodzené sily.