FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Materializmus historický (marxizmus-leninizmus)

materializmus historický ( marxizmus-leninizmus)

- súčasť marxisticko-leninskej filozofie, filozofická veda o spoločnosti, ktorá materialisticky rieši základnú otázku filozofie v aplikácii na dejiny a na tomto základe skúma všeobecné zákony historického vývoja a formy ich realizácie v ľudskej činnosti ( L53;178).