FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Matematika konštruktivistická

matematika konštruktivistická

- smer v matematike, ktorý pripušťa existenciu objektov iba vtedy, ak sa dajú (podľa určitych pravidiel) skonštruovať.