FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Matematika 17. st. - pol. 19. st.

matematika 17. st. - pol. 19. st. = novoveká matematika

- 3. etapa vývinu matematiky zahrnujúca vznik tzv. vyššej matematiky; je to obdobie budovania z rozvoja matematickej analýzy (matematiky premenných veličín).