FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Masník, t.

Msník, Tobiáš (28. 10. 1640 Zemianske Kostoľany - 28. 7. 1697 Uhrovec)

- slovenský spisovateľ obdobia baroka.