FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marxizmus ortodoxný

marxizmus ortodoxný

- ospravedlňovanie oficiálnej ideológie komunistického štátu dogmaticky sa opierajúc o (neraz tendenčne vykladané) výroky Marxa, Engelsa, Lenina, Stalina, Mao Ce-tunga a ďalších a o uznesenia zjazdov komunistickej strany.