FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Marx, k. (djilas, m.)

Marx, K. ( Djilas, M.)

- ako mysliteľ a spisovateľ bol geniálny v tom, že spojil utopické idey s vedeckými metódami. Tie socializmu dodávali presvedčivú silu (Der Spiegel 17/1995).