FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Manažment personálny

manažment personálny

- manažment ľudských zdrojov v organizácii počnúc náborom až po odchod do dôchodku. Ďalej tu ide o podmienky zamestnania, výber, školenie, umiestnenie, pracovný postup, sociálnu starostlivosť.