FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Manažerizmus

manažerizmus (angl.)

- teoria o formách riadenia podnikov a celej ekonomiky; sociologická koncepcia, ktorá sa zaoberá vývojom, spoločenským charakterom a úlohou vrstvy manažérov v prechode k manažérskej spoločnosti.