FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam M

Makrokozmos

makrokozmos

- veľký svet - svet ako nesmierny usporiadaný celok; vesmír, opak mikrokozmu; voľným okom viditeľný svet.

Makrokozmos a mikrokozmos sa nachádzajú vo vzťahu podobnosti alebo rovnakosti v niektorých podstatných aspektoch, takže z jedného sveta sa dá usudzovať o povahe druhého sveta ( L574;176).