FILIT
Obsah
Schémy
Chronológia
Registre
Reakcia

FILIT: M

m
Mably, G. B. de
Macedónia
Macková, P.

Maďari
Maďarsko
Madinier, G.

mafia
magdalenien
mágia
mágia biela
mágia čierna
mágia vysoká
magister
magnetizmus
Magritte, R.

mahájána
Mahariši Maheš Jogi
Mahariši, R.
Mahávíra
Mahéšvaránanda, P. S.

Mach, E.
Machiavelli, N.
machizmus
Macho, Th.

Maimon, S.
Maimonides
Maine de Biran
Maistre, J. M.

majster
Majster Eckhart
majstrovstvo

makrokozmos

maladaptácia
Malebranche, N.
Malé Karpaty
Málek, P.
maliarstvo
maliarstvo nástenné
malomyseµnosť
Malthus, T. R.
maltuziánstvo

man
manažment
Mandelbrot, B.
Mandeville, B. de
manželstvo
Mani
manicheizmus
manipulácia
mantra
Manzolli, P. A.

Mao Ce-tung

mapa
mapa kognitívna

marani
Marcel, G.
Marcelli, M.
Marcus Aurelius
Marcuse, H.
Maréchal, P. S.
Marek
Mariátegui, J. C.
Maritain, J.
Markovič, S.
Markuš, J.
Marquard, O.
Marramao, G.
Mars
Marsilius z Padovy
Martí, J.
Martianus Capella
Martinka, J.
Marx, K.
marxizmus
marxizmus ortodoxný
marxizmus-anarchizmus
marxizmus-leninizmus

masa
Masaryk, T. G.
Masník, T.
Masora

matematika
matematizácia javov
matéria
materializmus
materializmus dialektický
materializmus ekonomický
materializmus francúzsky 18. st.
materializmus historický
materializmus mechanistický
materializmus vedecký
materializmus vulgárny
materiálny
mathesis universalis
matica
Matica slovenská
matie
matka
matriarchát
Matúš

Mauriac, F.
Maurus
Mauss, M.
Mauthner, F.

Maximos Homologétés
maximum
maximum bytia
Maximus Confessor
Maxwell, J. C.

mayistika
Mayo, E.
Mayovia

McDougall, W.
McKenna, T.
McTaggart, J. E.

Mead, G. H.
Mečiar, V.
Mečnikov, L. I.
medias res
Medici, Cosimo zvaný il Vecchio
medicína
medicina mentis
medievalistika
meditácia
meditácia filozofická
meditácia nábožensko-mystická
meditácia nahlas
meditácia transcendentálna
meditatio
médium
mediumizmus
medzi
Medzinárodný súdny dvor

megarici

Mehring, F.

mechanika
mechanika klasická
mechanika kvantová
mechanizácia
mechanicizmus
mechanizmus
mechanizmus obranný
mechanizmus psychický

Meinong, A.

melanchólia
melancholik
Melanchton, Ph.
Meletinskij, J. M.
Melissos zo Samu

Memorandum národa slovenského

Mencius
Mendel, J. G.
Mendelejev, D. I.
Menedemos
Meng-c'
Menger, K.
Menippos z Gadar
meno
mentalita
mentalizmus

meranie
meritokracia
merizmus
Merleau-Ponty, M.
Merton, R. K.

mesiac
Meslier, J.
Messer-Džavaih z Basry
mesto
Mészáros, O.

metabolizmus
metaetika
metafilozofia
metafora
metafyzika
metafyzika svetelná
metafyzika tradičná
Metagalaxia
metajazyk
metakomunikácia
metamatematika
metaontológia
metapotreba
metateória
metensomatóza
meteorológia
methexis
metóda
metóda axiomatická
metóda biografická
metóda deduktívna
metóda diachronická
metóda dialektická
metóda fenomenologická
metóda filozofie
metóda filozofovania
metóda genetická
metóda geometrická
metóda hermeneutická
metóda historicko-porovnávacia
metóda hypoteticko-deduktívna
metóda konštruktívna
metóda kultúrno-historická
metóda logistická
metóda pragmatická
metóda psychológie
metóda rádiokarbónová
metóda reduktívna
metóda scholastická
metóda Sokratova
metóda subjektívna v sociológii
metóda synchronická
metóda transcendentálna
metóda umelecká
metóda vedy
metodológia
metodológia vedy
metonymia
Metrokles

Mezoamerika
mezozoikum

Micraelius
midraš
Miedzgová, J.
miecha
mienenie
mienka
mienka kolektivna
mienka verejná
mier
miera
miesto
miesto sväté
Mignet, A.
Mihina, F.
mikrokozmos
Mikuláš Kuzánsky
Miles, L. D.
Milétos
Mill, J. S.
Mills, Ch. W.
milosrdenstvo
milovanie
milovanie múdrosti
milovanie pravdy
Miµutin, V. A.
mímánsa
mimézis
mimika
Minaŕík, K.
mindel
minerál
minimum
ministerstvo
Minkowski, H.
Mišna
mitóza
Mittelstrass, J.

Mladá Európa
Mladé Nemecko
Mladé Poµsko
Mladé Taliansko
mládež
mladočesi
mladogramatizmus
mladohegelovci
mladohegelovstvo
mlčanie

mnemonika
mníšstvo
mních
množina
množina základná
mnohé
mnohoznačnosť
mnohoznačnosť náhodná
mnohoznačnosť nenáhodná
množstvo

Mo Ti
mobilita sociálna
moc
moc súdna
moc štátna
moc výkonná
moc zákonodarná
Mo-c'
móda
modalita
model
model matematický
model stochastický
modelovanie
moderna
modlitba
Modra
modul
modus
modus probandi
modus vivendi
Moéd
Mohamed
mokša
molekula
Moleschott, J.
molinizmus
Mommsen, Th.
monáda
monarchia
monarchia absolutistická
monarchia stavovská
monarchisti
mongolidi
Mongolsko
Monimos
monizmus
monizmus neutrálny
Monod, J. L.
monoteizmus
Montague, W. P.
Montaigne, M. de
Monte Cassino
Montesquieu, Ch. L. de S.
Moore, G. E.
moralisti
morálka
Moravčík, Š.
More, H.
More, Th.
Morelly
Moreno, J. L.
Morgan, A. de
Morgan, L. H.
Morgan, T. H.
mormóni
Morricone, E.
Morris, Ch. W.
Morris, W.
mos geometricus
Moše-ben-Maimun
Moše z Leonu
Mošovský, Z.
motív
motív filozofický
motor
Moyzes, Š.
mozaika
Mozart, W. A.
mozog
možnosť

MPŠ

mrav
mravnosť
mŕtvy

mudrá
mudrc
múdroslovie
múdrosť
Mukařovský, J.
muladhara
multimédia
Mun, Th.
mundus inteligibilis
mundus intelligibilis
mundus intelligibilis - mundus sensibilis
mundus sensibilis
Murphy, G.
Musil, R.
Musonius Rufus, C.
Mussolini, B.
mutakallimovia
mutazila
mutazilizmus
múza
múzeum
muzikológia
muž

Münz, T.
Münzer, T.

Myrdal, G. K.
myseµ
myslenie
myslenie abstraktné
myslenie antické
myslenie arabské
myslenie deduktívne
myslenie filozofické
myslenie grécke
myslenie hudobné
myslenie konkrétne
myslenie laterálne
myslenie pedagogické
myslenie politické
myslenie umelecké
mysterium iniquitatis
mysticizmus
mystický
mystika
mystika islamská
mystika kresťanská
mystika kresťanská východná
mystika kresťanská západná
mystika tibetská
mystika ženská
mystika židovská
myšlienka
mytéma
mytológia
mýtus
mzda