FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logocentrizmus

logocentrizmus logocentrizmus (FT)

- viazenie sa na pojem a logické vzťahy ( L1057;243); určujúci prvok európskej metafyziky spočívajúci v uprednostňovaní hovoreného slova (foné) oproti písanému textu (grafé), pričom sa toto uprednostňovanie zakladá na klamnom zdaní, že v hovorenom slove je bezprostredne sprítomnené bytie, ktoré poskytuje možnosť ideálneho porozumenia, zatiaľ čo písaný text obsahuje riziko omylu alebo podvodu.