FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logika tried

logika tried

- odvetvie logiky, ktoré skúma triedy (pozri trieda (logika)).