FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logika dvojhodnotová

logika dvojhodnotová

- časť logiky, v ktorej sa výrokom a výrokovým formám priraďujú len dve pravdivostné hodnoty, a síce pravda a nepravda. Dvojhodnotová logika je najdôležitejšia časť logiky z hľadiska praktického a filozofického.