FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logika dialektická

logika dialektická

- výskum vývinu a zmien formálnej stránky poznávacích procesov v spojení s ich obsahovou stránkou. Pestuje sa v hegelovstve a marxizme.