FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Logické (černík, v.)-e

logické ( Černík, V.)-E

E1
Logické = hotové pojmy, súdy a úsudky a pojmotvorný proces ( L65;12).