FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lexikalizácia

lexikalizácia (gr.)

- zmena jazykového prostriedku na slovníkový, lexikálny.