FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lexéma (lingvistika)

lexéma ( lingvistika)

- slovo ako jednotka jazykového systému ( L454;18).