FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Lex posterior derogat legi priori

lex posterior derogat legi priori (lat.)

- neskorší zákon ruší prvší zákon.