FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Legitimita (husserl, e.)-e

legitimita ( Husserl, E.)-E

E1.
"Bezprostredné 'videnie'nielen iba zmyslovozakúšajúce videnie, ale videnie vôbec ako originárne dávajúce vedomie akéhokoľvek druhu je posledným zdrojom legitimity všetkých racionálnych tvrdení. Tieto tvrdenia majú legitimujúcu funkciu len preto a len potiaľ, pokiaľ sú originárne dávajúce." ( L254;par.19; s.36)