FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Ľavica nová

ľavica nová

- protestné hnutie študentstva a inteligencie v západných krajinách proti buržoáznej spoločnosti, jej inštituciám, spôsobu života, mravným hodnotám a ideálom. Zrodilo sa začiatkom 60. rokov 20. stor.