FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Látka (albert veľký)

látka ( Albert Veľký)

- princíp, ktorý podmieňuje substanciu podliehajúcu konkrétnemu pohybu. Látka je deliteľná a od tejto deliteľnosti závisí mnohosť jednotlivých vecí (273); mnohosť jednotlivých vecí nezávisí od rozličnosti foriem (273) obsiahnutých v látke ( L23;271).