FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam L

Láska (marx, k.)

láska ( Marx, K.)

- autentický spôsob sebaprežívaného bytia človeka spočívajúci v aktivitách milovania (cf. L428;93an.).