FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra jazyková

kultúra jazyková

- cieľavedomá činnosť smerujúca k zveľadeniu (kultivovaniu) spisovného jazyka a jazykových prejavov realizovaných v spisovnom jazyku ( L534;203).