FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra archeologická (childe, g.)

kultúra archeologická ( Childe, V. G.)

- súhrn objavených typov (v zmysle typológie predmetov) používaných súčasne vedľa seba v danej bolasti ( L220;25).