FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultúra - entity jej relevantného kontextu

kultúra - entity jej relevantného kontextu

civilizácia

človek

dobro

príroda

spoločnosť

zlo