FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kultivovanie (synkriticizmus)

kultívovanie ( synkriticizmus)

- pretváranie zlého na dobré, alebo dobrého na lepšie.