FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kresťanstvo (reformácia)

kresťanstvo ( reformácia)

"Reformácia, chcejúc očistiť kresťanstvo, očisťovala ho hlavne
taktiež od scholastiky, ktorej sa vyčítalo, že vmiesila do teológie
príliš mnoho filozofie pohanskej." ( L70;663)