FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kozmetika

kozmetika

- starostlivosť o zachovanie telesnej krásy, resp. odstránenie jej nedostatkov na vedeckom podklade. Využiva poznatky viacerych odborov, napr. dermatológie, plastickej chirurgie, chémie, biológie, sociológie ( L326;183).