FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Korfská deklarácia

Korfská deklarácia

- dohoda podpísaná 1917 na gréckom ostrove Korfu (Kerkýra) medzi srbskou vládou (N. Pašič) a Juhoslovanským výborom (A. Trumbič); vyžadovala zjednotenie juhoslovanských národov v spoločnom štáte na čele so srbskou dynastiou Karadjordjevičovcov ( L715;357).