FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kongregácia

kongregácia ( lat.)

- 1. katolicka náboženská spoločnosť alebo rehoľné spoločenstvo kláštorov určitých cirkevných rádov;