FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Konanie vôµové

konanie vôµové

- vznik pohnútky a situácie voµby, rozhodovanie, rozhodnutie a vykonanie rozhodnutia ( L885;207).