FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikant

komunikant

- účastník komunikácie; člen komunikačnej sústavy ( vysielač alebo prijímač) spojený s iným členom komunikačnej sústavy spájacím kanálom ( L340;13,155).