FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Komunikácia jazyková

komunikácia jazyková

- ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií rečou ( L534;203).