FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kláštor v cluny

kláštor v Cluny

- benediktínsky kláštor založený r. 910. Kláštor patril k najvplyvnejším cirkevným organizáciám v 11. stor. a v 12. stor. v celej západnej, čiastočne aj strednej Európe. Jeho kolosálna románska bazilika Saint-Pierre-Paul (sv. Petra a Pavla) z 11. stor. bola dlhé obdobie najväčším kresťanským kostolom (181 m dlhým). Tunajší opát spravoval asi 1450 kláštorov (s viac ako 10 000 mníchmi). Z kláštora vyšlo niekoľko francúzskych pápežov. Opátstvo malo preto značný vplyv nielen náboženský, ale hlavne intelektuálny, politický a umelecký na celý Západ.

Z kláštora v Cluny vyšla clunyjská reforma.