FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kismet

kismet (tur. -> arab.)

- v islame: neodvratiteľný osud.