FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam K

Kategória času gramatická

kategória času gramatická

- gramatická kategória, ktorá sa opiera v skutočnosti o reálnu formu bytia a charakterizuje iba sloveso. Reálnym východiskom konštituovania gramatickej kategórie času je časové zaraďovanie dejov so zreteľom na čas prehovoru (referovania o nich). Deje, ktoré sa uskutočňujú v čase prehovoru (teraz), paralelne s časom prehovoru v širšom zmysle, sa gramaticky zaraďujú ako prítomné; tie, ktoré sa uskutočňovali (uskutočnili) pred casom prehovoru (predtým), sa gramaticky zaraďujú ako minulé, a tie, čo sa budú uskutočňovať (uskutočnia) po case prehovoru (potom), sa gramaticky zaraďujú ako budúce. Časové zaradenie dejov sa uvedomuje v súlade s plynutím reálneho času "predtým - teraz - potom" alebo v protiklade "predtým - potom" (cf L534;159).

----------------------------
kategória času gramatická>