FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka lexikálna

jednotka lexikálna

- komplexná, ďalej analyzovateľná jazyková mikroštruktúra s množstvom jazykových a mimojazykových vzťahov, ktoré sa nedajú opísať ani vyložiť čiastkovou metódou, ale musia sa podrobiť mnohoaspektovému opisu a výkladu, t. j. najmä analýze jej morfologických a syntektických parametrov, kvantitatívnych, kontextových a štýlových charakteristík a paradigmatickych vzťov ( L1277;19).