FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jednotka jazyková

jednotka jazyková

- najmenší, ďalej nerozložiteľný útvar danej jazykovej roviny, napr. fonéma, morféma, veta ( L536;68).