FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jedinec ľudský

jedinec ľudský

- človek ako jedinečný predstaviteľ nejakého celku ( biologického druhu alebo sociálnej skupiny) ( L547;48).