FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazykoveda historicko-porovnávacia

jazykoveda historicko-porovnávacia

- jazykovedný smer založený na porovnávaní jazykov (najmä európskych a ázijských), ktorý dospel k záverom, že mnohé jazyky spolu súvisia tak, že sa podľa všetkého vyvinuli z jedného prajazyka; budovala predovšetkým na štúdiu zvukovej a morfologickej stavby jazykov, na štúdiu zákonitostí jej vývinu ( L536;56).