FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk národný

jazyk národný

- diasystém tvorený viacerými formami, resp. štrukturnymi útvarmi istého jazyka, používaný v danom národnom spoločenstve. Sociálno-historickou bázou národného jazyka je národné spoločenstvo. Národný jazyk je spolu s dalšími znakmi spravidla výrazným znakom národa ( L534;291).