FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk mentalistický

jazyk mentalistický

- čisto fenomenalistický jazyk, pomocou ktorého sa - podľa H. Feigla -
opisujú privátne zážitky alebo skúsenostné danosti ( L112;500 an.).