FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jazyk informačný

jazyk informačný

- usporiadaný súbor znakov a v prípade potreby dohovorených syntaktických prostriedkov na vyjadrenie výsledkov informačnej analýzy. Informačný jazyk sa vytvára na základe prirodzeného jazyka, zachováva si väcšinu jeho vlastností, odlišuje sa však od neho väčšou logickou prepracovanosťou termínov a vzťahov medzi nimi. Dá sa charakterizovať podľa funkcií, ktoré má spĺňať ( L1092;12).

-------------------
jazyk informačný>