FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Jav sociálny

jav sociálny = spoločenský jav

- jedinec, skupina ľudí a ich činnosť, ktorá je vo svojej podstate prejavom spoločenského systému; výsledok hromadnej činnosti rôznych zoskupení ľudí ( L571;84).