FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hospodárstvo administratívno-direktívne

hospodárstvo administratívn-direktívne

- hospodárstvo, ktoré je plánovite riadené spoločenským centrom prostredníctvom zložitej sústavy záväzných direktívnych, prevažne kvantitatívnych ukazovateľov úloh, ukladaných postupne z vyššieho stupňa na nižšie stupne riadenia, a prostredníctvom detailnej kontroly ich plnenia ( L421;19).