FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gýč

gýč gýč (FT)

- odvodený, podkladajúci sa umelecký prejav súčasnosti a minulosti bez pravých umeleckých hodnôt, využívajúci obľubu určitých námetov a motivov, v podaní tradičnom i módnom. Všeobecná zorumiteľnosť alebo citovosť umeleckého diela nie je však ešte príznakom gýču ( L831;116).