FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Guµa

guµa

- teleso ohraničené sférickou plochou, t. j. plochou, s bodmi vzdialenými od stredu rovnakú vzdialenos» (polomer gule).

-------
guµa>