FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Gnozeológia - otázky

gnozeológia - otázky

čím sa pravdivé poznanie líši od mienky?
čo je poznanie?
čo je vedenie?
otázka povahy (pravdivého) poznania
otázka vnútorného základu (východiska, cieľa a kritéria) (pravdivého) poznania
otázka vzťahu bytia a poznania