FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Glosa

glosa (gr.)

- pôvodne marginália, v súcasnosti publicistický útvar fejtonického a polemického charakteru; lyrická báseň španielskeho pôvodsu, ktorá sa skladá zo štyroch decím osobitného významu a usporiadania ( L715;229).